more from
Thin Man Records

Follow Bobby The Unicorn to join the conversation.

When you follow Bobby The Unicorn, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Bobby The Unicorn

Warszawa, Poland

Bobby The Unicorn to solowy projekt Darka Dąbrowskiego. Zabiegiem celowym jest używanie sprzętu starego i niedoskonałego. Bobby The Unicorn jest nagrywany w prywatnym domowym studiu, przez pierwszy rok działalności zagrał kilkadziesiąt koncertów, a pierwszy rok działalności koncertowej wybił na scenie pewnego festiwalu w Gdyni, gdzie padła decyzja o nagraniu płyty „Utopia”.